آخرین قیمت ها

یرای پرینت کلیک کنید


قیمت توضیحات کد / نام محصول
کابل قدرت مسی مطابق استاندارد 3569 با عایق و روکش PVC
کاربرد :
این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز ، درون آب ، زیر خاک ، داخل ساختمان ، کانال کشی ، نیروگاهها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .
ساختار :
هادی : مس آنیل شده گروه 1( تک مفتول ) و گروه 2 ( منظم تابیده شده ) یا گروه 5 ( انعطاف پذیر ) مطابق استاندارد ملی 3084

عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A
روکش میانی ( فیلر ) : پی وی سی اکسترود شده
روکش : پی وی سی
استاندارد : 3569 با ولتاژ 1000/600 ولت
/کابل قدرت با رو کش PVC
کابل زمینی 750/450 ولت
کاربرد : این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آنها را در محیط خشک ، مرطوب و نیز مکانهای بسته و باز و همچنین در آجر کاری و بتن کاری به کار برد . به کاربردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست .
ساختار :
کانداکتور : مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) یا گروه 2 (تابیده شده منظم ) مطابق استاندارد IEC 60228 , ISIRI 3084
عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C
نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها به هم تابیده می شوند .
روکش میانی ( فیلر ) : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از PVC اکسترودر شده می باشد .
روکش : آمیزه PVC/ST4 رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است .
استاندارد : IEC 60227 یا ISIRI (607) 10 با ولتاژ 500/300 ولت

/کابل های نصب ثابت سبک ( با روکش PVC)
سیم افشان
کاربرد :
سیمهایی با ولتاژ نامی 500/300 ولت :
این نوع سیمها برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله خرطومی مناسب است .
به کارگیری این نوع سیمها برای نصب مستقیم روی سینی کابل ، کانال کشی و مخازن مجاز نیست .
سیمهایی با ولتاژ نامی 750/450 ولت :
این نوع سیمها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، در محیطهای خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است .
ساختار :
کانداکتور : مس نرم شده گروه 5 ( افشان ) مطابق استاندارد های IEC60228 , ISIRI 3084
عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C
استاندارد :
IEC60227 , ISIRI (607)02 با ولتاژ نامی 750/450 ولت برای سطح مقطع های بیش از 1 میلیمتر مربع .
IEC60227 , ISIRI (607)06 با ولتاژ نامی 500/300 ولت برای سطح مقطع های 0/5 ، 75/0 و 1 میلیمتر مربع .

/سیم های انعطاف پذیر ( افشان )
سیم غیر قابل انعطاف (مفتولی )
کاربرد :
این سیم ها در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب است . به کار گیری این سیم ها در لوله ها و زیر گچ مجاز نیست .
سیم های با هادی تابیده منظم را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل ، در ساختن دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد .
ساختار :
کانداکتور : مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) یا گروه 2 ( منظم تابیده شده ) مطابق استانداردهای IEC60228 , ISIRI 3084
عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C
استاندارد :
IEC60227 , ISIRI (607)01 با ولتاژ نامی 750/450 ولت برای سطح مقطع های بیش از 1 میلیمتر مربع .
IEC60227 , ISIRI (607)05 با ولتاژ نامی 500/300 ولت برای سطح مقطع های 0/5 ، 75/0 و 1 میلیمتر مربع .

/سیم های نصب ثابت ( مفتول کلاس 1 و2 )